Povrat i reklamacije

REKLAMACIJE

Kupac ima pravo reklamacije proizvoda,  u skladu sa zakonskim uvjetima i rokovima.

Ako je kupcu isporučen proizvod koji nije naručio ili ako proizvod ima oštećenja ili grešku, odnosno materijalne nedostatke, kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda na koju je prodavatelj dužan odgovoriti u roku od 15 dana.

Reklamacija se obavlja pisanim putem, u pravilu, putem elektronske pošte info@biggea.hr.

Ako Kupac nije primio naručeni  i plaćeni proizvod u roku određenom za isporuku (dostavu) proizvoda,  ima pravo, putem kontakata objavljenih na web stranici, prijaviti da proizvod nije dostavljen.  Prodavatelj će  postupiti po takvoj prijavi i utvrditi razloge ne isporuke proizvoda u najkraćem mogućem roku te obavijestiti kupca o daljnjem rješavanju  predmeta.

Pri dostavi proizvoda preporuča se da kupac/potrošač odmah pregleda proizvod i o uočljivim, odnosno vidljivim nedostacima  obavijestiti prodavatelja u roku od 8 dana ili bez odgađanja. U tom slučaju potrebno je  javiti putem e-maila ili telefonski, u skladu s korisničkim uputama na web stranici,  da li kupac želi ponovnu dostavu proizvoda ili povrat novca. Ponovljena dostava ili povrat novca obavlja se u roku od 14 dana od dana povrata proizvoda.

Ako je zahtjev za zamjenom proizvoda ili povratom novca opravdan, prodavatelj će postupiti u skladu sa zahtjevom kupca  s tim da će trošak ponovnog slanja proizvoda  ili povrata novca snositi prodavatelj.

Povrat proizvoda obavlja se dostavom na adresu Biggea d.o.o., Maznica 3a, 10310 Ivanić-Grad.

Izravne troškove povrata proizvoda snosi kupac, osim u slučaju kada proizvod nije primio (odbijanje primitka), zbog vidljivih nedostataka ili ako je isporučen drugi proizvod a ne onaj koji je naručen. Kupac je obvezan proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni.

Kupac ne može reklamirati izgled proizvoda jer slika koja ilustrira proizvod ne mora odgovarati u svim detaljima stvarnom izgledu proizvoda.

U skladu sa Zakonom o obveznim odnosima potrošač može uputiti prigovor-reklamaciju za materijalni nedostatak,  u roku od dva mjeseca od kada je uočen nedostatak.

O svim pravima i rokovima  za materijalne nedostatke, kupac se može informirati  u Zakonu o obveznim odnosima .

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Odredbama članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, propisano je da se na obvezno pravne odnose između potrošača i trgovca primjenjuju  odredbe Zakona o obaveznim odnosima, a člankom 43. stavak 2. istog Zakona u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

Prava koja pripadaju potrošaču na temelju pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke definirana su člancima 400. do 422. Zakona o obaveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08., 125/11.), a odredbama članka 403. stavak 4. propisano je da kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obavezan pregledati stvar niti dati na pregled, ali je obavezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kupac može neispravni proizvod  poslati na Biggea d.o.o., Maznica 3a, 10310 Ivanić-Grad, nakon čega će Prodavatelj utvrditi da li je reklamacija valjana .

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od slijedećih obveza, sve u skladu s pravilima Zakona o obveznim odnosima:

  • uklanjanje nedostatka,
  • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
  • sniženje cijene,
  • raskid ugovora.

Prilikom prijave neispravnog proizvoda obavezno priložiti kopiju računa, opis neispravnosti te kompletnu dokumentaciju i originalnu ambalažu. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem ili mehanička oštećenja .

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Kupac može jednostrano raskinuti ugovor sklopljen u Web Shopu  (ugovor sklopljen na daljinu) ne navodeći razlog i to u roku od 14 dana od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed (isporučen).

Ako se radi o više pošiljaka isporučenih u različito vrijeme, rok se računa od zadnje pošiljke. Ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određeno razdoblje, rok se računa od prve pošiljke robe, odnosno  proizvoda.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom da raskida ugovor, koju šalje na e-mail adresu info@biggea.hr ili poštom, a može koristiti priloženi primjerak informativnog obrasca o jednostranom raskidu ugovora. Informativni obrazac može se preuzeti ovdje: Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Ako kupac jednostrano raskine  ugovor izvršit će mu se povrat novca koji je primljen, uključujući i troškove isporuke (dostave).

Prodavatelj će izvršiti povrat novca  najkasnije u roku od 14 dana  od dana kada je prodavatelj zaprimio izjavu kupca o jednostranom raskidu ugovora pod uvjetom da je kupac vratio proizvod. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu. U slučaju pristanka na drugi način povrata, kupac neće snositi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca bit će moguće izvršiti tek nakon što proizvod bude vraćen u ispravnom stanju i originalnoj ambalaži.

Ako kupac jednostrano raskine ugovor dužan je vratiti  proizvod neoštećen, nerabljen s ambalažom kao i sa svom  primljenom pripadajućom dokumentacijom uz proizvod  (račun, i druga pripadajuća dokumentacija) u roku od 14 dana od dana kada je kupac obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Pritom, kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Smatrat će se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka roka predao robu/proizvod prodavatelju odnosno osobi ovlaštenoj za primanje robe. Prodavatelj će obavijestiti kupca da li će robu/proizvod  preuzeti sam.

Troškove povrata robe snosi sam kupac.

Proizvod koji se vraća ne smije biti korišten.