Uvjeti korištenja

OPĆE ODREDBE

BIGGEAd.o.o., Vukovarska ulica 6b, 10310 Ivanić-Grad, upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, matični broj subjekta 081310074, OIB: 60031299010 (dalje u tekstu: Prodavatelj), kao davatelj usluga informacijskog društva, ovim Općim uvjetima poslovanja  uređuje postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja i reklamacije proizvoda Prodavatelja ponuđenih u Internet trgovini  dostupnoj na internetskim stranicama Prodavatelja www.biggea.hr.

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja naruči proizvod iz ponude Prodavatelja , a čija narudžba bude prihvaćena od strane Prodavatelja, na način utvrđen ovim Općim uvjetima.

U smislu općih uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja plaća proizvod i uslugu dostave posredstvom internet stranice. Prihvaćanjem općih uvjeta prodaje Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni.

Kupac  koji kupuje putem ove internetske trgovine  može biti samo fizička punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba ili pravna osoba koja uredno posluje.

Posjetitelj stranice je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na stranicu, te razgledava ponudu proizvoda i/ili podnese narudžbu proizvoda Prodavatelju.

Korištenjem stranica Web Shopa , Kupac i/ili Posjetitelj prihvaća(ju) ove Opće uvjete i njihovu primjenu, a svoju upoznatost s istima dodatno potvrđuju prilikom podnošenjem narudžbe za pojedini proizvod te potpisom odgovarajuće isprave o uručenju prilikom isporuke kupljenih proizvoda. Prodavatelj može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete, te će tako promijenjene Opće uvjete objaviti na stranici.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA

Kupac se obvezuje:

  • da neće unositi ili distribuirati putem web stranice sadržaje koji su suprotni zakonskim propisima, sadržaje kojima se vrijeđaju tuđa prava i interesi te prijeteće, vulgarne i slične sadržaje. Davatelj usluge/prodavatelj ima pravo spriječiti  pristup korisnicima na web stranice na kojima se obavljaju radnje suprotne ovim općim uvjetima korištenja te s te osnove ne snosi nikakvu odgovornost.
  • da neće kršiti prava intelektualnog vlasništva, da neće dokumente, podatke i informacije objavljene na web stranici reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način  koristiti u komercijalne svrhe  već za osobne potrebe  uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava bilo davatelja usluge ili trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica Korisnik web stranice/kupac  prihvaća  sve rizike koji nastaju iz tog korištenja  te prihvaća koristiti sadržaj web stranica/Web Shop za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Davatelj usluge/prodavatelj ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost  bilo koje informacije i podatka pohranjenih na web stranicama ukoliko i kada su podaci preuzeti iz nekog drugog izvora.

Davatelj usluge/prodavatelj neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica  iz tehničkih razloga ili prekida internetske veze prilikom korištenja Web Shop-a niti će odgovarati ili snositi troškove za  korištenje računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i internet trgovini.

Stranica www.biggea.hr  je u vlasništvu tvrtke Biggea d.o.o. Sav sadržaj na www.biggea.hr kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikone, digitalni downloadi i podaci vlasništvo su tvrtke Biggea d.o.o. ili naših partnera i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

NARUDŽBA

Kupac naručuje proizvod elektroničkim putem nakon odabira na temelju slike i osnovnih podataka o proizvodu na web stranici. Slike su ilustrativne prirode te ne mogu odgovarati u svim detaljima stvarno dobavljivom proizvodu.

Klikom na  “Dodaj u košaricu”  odabrani proizvod  sprema se u potrošačku košaricu. Postupak se ponavlja do završetka odabira.

Klikom na košaricu prikazuje se sadržaj košarice koji se može promijeniti ili ukloniti iz košarice.

Kupac može nastaviti dodavati proizvode u košaricu ili izvršiti pregled košarice klikom na gumb košarice ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Završi kupovinu“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na „Završi kupovinu“ preusmjeriti će se na stranicu PLAĆANJE gdje upisuje adresu za dostavu, odabire način dostave i način plaćanja .

Proizvodi se smatraju naručenim i ugovor sklopljen kada kupac prođe cijeli postupak naplate,  dao je potvrdu suglasnosti da je pročitao ove uvjete poslovanja, da ih razumije i da se s istima slaže, a potvrdu primitka narudžbe Prodavatelj elektroničkim putem dostavi Kupcu.

Ukoliko je kupac odabrao kartično plaćanje na stranici PLAĆANJE,  bit će preusmjeren na stranicu CorvusPay sustava za online autorizaciju kreditnih i debitnih kartica te će mail Potvrdu narudžbe i mail Potvrdu o plaćanju narudžbe dobiti tek po uspješnoj autorizaciji kartice.

Ukoliko je kupac odabrao virmanski način plaćanja , na svoju email adresu  dobiti će predračun/ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom može izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte ili Fine. Po zaprimljenoj uplati, kupac će dobiti Potvrdu narudžbe.

Ukoliko kupac putem e-pošte u roku od 2 sata nije zaprimio potvrdu narudžbe na e-mail adresu koju je naveo u postupku zaključivanja narudžbe, može kontaktirati Biggea d.o.o. na adresu e-pošte info@biggea.hr ili na broj telefona +385 91 6032 513  od ponedjeljka do petka od 09:30 do 15:00.

U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati djelatnike  Biggea d.o.o. na adresu e-pošte info@biggea.hr ili na broj telefona +385 91 6032 513 od ponedjeljka do petka od 09:30 do 15:00.

Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 8 dana od izvršenog plaćanja, dužan je obavijestiti Biggea d.o.o. o istom na e-mail adresu info@biggea.hr.

U razdoblju od stavljanja proizvoda u košaricu do potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda nisu više na raspolaganju o čemu će prodavatelj obavijestiti kupca na mail adresu ili telefonom, a Kupac tada ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili tražiti zamjenski.

DOSTAVA

Nakon zaprimanja potvrde o plaćanju, prodavatelj se obvezuje  dostaviti (isporučiti) kupljeni proizvod kupcu u najkraćem mogućem roku.

Prodavatelj nije odgovoran za nemogućnost dostave u naznačenim rokovima ako kupac nije zatečen na adresi za dostavu koju je dao, u kojem slučaju će biti ostavljena poruka s brojem za kontakt.

Dostava se može izvršiti i punoljetnoj osobi – članu domaćinstva i ovlaštenoj osobi ili službi pravne osobe, uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

Potpisom dostavnice smatra se da je Kupac proizvod preuzeo.

Rok isporuke je 3 do 5 radnih dana, od dana potvrde o plaćanju, a najduže 8 radnih dana za područje  kontinentalne Hrvatske, odnosno najduže 10 radnih dana za  područje otoka.

Troškovi dostave

Za virmanske uplate roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan).

CIJENE

Cijene proizvoda  istaknute su za svaki pojedini proizvod, izražene su u kunama (HRK) i eurima (€), uključuju PDV, te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku podnošenja narudžbe.

Prodavatelj zadržava pravo promjene cijene. Cijene se mogu mijenjati bez prethodne najave sve do trenutka  narudžbe, odnosno trenutka  sklapanja ugovora.

NAČINI PLAĆANJA

Kupac naručene proizvode može platiti jednim od slijedećih načina plaćanja:

Jednokratno:

Maestro, Mastercard i Visa debitnim karticama svih banaka
Diners , Visa Premium kreditnim karticama

Virmanski način plaćanja putem Internet bankarstva ili općom uplatnicom

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun/ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Jednokratnu uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte ili Fine.  Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

REKLAMACIJE

Kupac ima pravo reklamacije proizvoda,  u skladu sa zakonskim uvjetima i rokovima.

Ako je kupcu isporučen proizvod koji nije naručio ili ako proizvod ima oštećenja ili grešku, odnosno materijalne nedostatke, kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda na koju je prodavatelj dužan odgovoriti u roku od 15 dana.

Reklamacija se obavlja pisanim putem, u pravilu,  putem elektronske pošte info@biggea.hr

Ako Kupac nije primio naručeni  i plaćeni proizvod u roku određenom za isporuku (dostavu) proizvoda,  ima pravo, putem kontakata objavljenih na web stranici, prijaviti da proizvod nije dostavljen.  Prodavatelj će  postupiti po takvoj prijavi i utvrditi razloge ne isporuke proizvoda u najkraćem mogućem roku te obavijestiti kupca o daljnjem rješavanju  predmeta.

Pri dostavi proizvoda preporuča se da kupac/potrošač odmah pregleda proizvod i o uočljivim, odnosno vidljivim nedostacima  obavijestiti prodavatelja u roku od 8 dana ili bez odgađanja. U tom slučaju potrebno je  javiti putem e-maila ili telefonski, u skladu s korisničkim uputama na web stranici,  da li kupac želi ponovnu dostavu proizvoda ili povrat novca. Ponovljena dostava ili povrat novca obavlja se u roku od 14 dana od dana povrata proizvoda.

Ako je zahtjev za zamjenom proizvoda ili povratom novca opravdan, prodavatelj će postupiti u skladu sa zahtjevom kupca  s tim da će trošak ponovnog slanja proizvoda  ili povrata novca snositi prodavatelj.

Povrat proizvoda obavlja se dostavom na adresu Biggea d.o.o., Maznica 3a, 10310 Ivanić-Grad.

Izravne troškove povrata proizvoda snosi kupac, osim u slučaju kada proizvod nije primio  (odbijanje primitka), zbog vidljivih nedostataka ili ako je isporučen drugi proizvod a ne onaj koji je naručen. Kupac je obvezan proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni.

Kupac ne može reklamirati izgled proizvoda jer slika koja ilustrira proizvod ne mora odgovarati u svim detaljima stvarnom izgledu proizvoda.

U skladu sa Zakonom o obveznim odnosima potrošač može uputiti prigovor-reklamaciju za materijalni nedostatak,  u roku od dva mjeseca od kada je uočen  nedostatak.

O svim pravima i rokovima  za materijalne nedostatke, kupac se može informirati  u Zakonu o obveznim odnosima .

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Odredbama članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, propisano je da se na obvezno pravne odnose između potrošača i trgovca primjenjuju  odredbe Zakona o obaveznim odnosima, a člankom 43. stavak 2. istog Zakona u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

Prava koja pripadaju potrošaču na temelju pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke definirana su člancima 400. do 422. Zakona o obaveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08., 125/11.), a odredbama članka 403. stavak 4. propisano je da kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obavezan pregledati stvar niti dati na pregled, ali je obavezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kupac može neispravni proizvod  poslati na Biggead.o.o., Maznica 3a, 10310 Ivanić-Grad, nakon čega će Prodavatelj utvrditi da li je reklamacija valjana .

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od slijedećih obveza, sve u skladu s pravilima Zakona o obveznim odnosima:

  • uklanjanje nedostatka,
  • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
  • sniženje cijene,
  • raskid ugovora.

Prilikom prijave neispravnog proizvoda obavezno priložiti kopiju računa, opis neispravnosti te kompletnu dokumentaciju i originalnu ambalažu. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem ili mehanička oštećenja .

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Kupac može jednostrano raskinuti ugovor sklopljen u Web Shopu   (ugovor sklopljen na daljinu) ne navodeći razlog i to u roku od 14 dana od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed (isporučen).

Ako se radi o više pošiljaka isporučenih u različito vrijeme, rok se računa od zadnje pošiljke. Ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određeno razdoblje, rok se računa od prve pošiljke robe, odnosno  proizvoda.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom da raskida ugovor, koju šalje na e-mail adresu info@biggea.hr ili poštom, a može koristiti priloženi primjerak informativnog obrasca o jednostranom raskidu ugovora . Informativni obrazac može se preuzeti ovdje Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Ako kupac jednostrano raskine  ugovor izvršit će mu se povrat novca koji je primljen, uključujući i troškove isporuke (dostave).

Prodavatelj će izvršiti povrat novca  najkasnije u roku od 14 dana  od dana kada je prodavatelj zaprimio izjavu kupca o jednostranom raskidu ugovora pod uvjetom da je kupac vratio proizvod. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu. U slučaju pristanka na drugi način povrata, kupac neće snositi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca bit će moguće izvršiti tek nakon što proizvod bude vraćen u ispravnom stanju i originalnoj ambalaži.

Ako kupac jednostrano raskine ugovor dužan je vratiti  proizvod neoštećen, nerabljen s ambalažom kao i sa svom  primljenom pripadajućom dokumentacijom uz proizvod  (račun, i druga pripadajuća dokumentacija) u roku od 14 dana od dana kada je kupac obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Pritom, kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Smatrat će se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka roka predao robu/proizvod prodavatelju odnosno osobi ovlaštenoj za primanje robe. Prodavatelj će obavijestiti kupca da li će robu/proizvod  preuzeti sam.

Troškove povrata robe snosi sam kupac.
Proizvod koji se vraća ne smije biti korišten.

KORISNIČKI RAČUN

Ako koristite ovu stranicu, Vi ste odgovorni za povjerljivost vašeg korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa Vašem računalu. Vi prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći Vaše korisničko ime i lozinku.

PRIGOVORI I SUGESTIJE

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), Kupac može poslati putem pošte na adresu Biggead.o.o., Vukovarska ulica 6b, 10310 Ivanić-Grad, ili na adresu elektroničke pošte info@biggea.hr. Na upućeni prigovor  Prodavatelj je dužan odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je isti zaprimljen.

POVJERLJIVOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Biggea d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo nužne i osnovne podatke o kupcima koji su potrebni za realizaciju ugovora i slanje naručenih proizvoda, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Nakon kupnje i dostave robe, osobni podaci čuvaju se samo onoliko vremena koliko je potrebno bilo po zakonskoj osnovi ili za trajanja rokova potrebnih za slučaj  eventualnih prigovora, reklamacija, raskida ugovora i eventualnih drugih propisanih postupaka  i trajanja jamstva za proizvod, popravaka te će se nakon toga trajno brisati.

Ako ne dođe do realizacije kupnje svi osobni podaci Kupca se brišu.

Svi djelatnici Biggea d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti GDPR uredbom o općoj zaštiti podataka koja je stupila na snagu 25.05.2018.

Web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka Biggea d.o.o. Stranice služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke. Biggea d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Biggea d.o.o. se obvezuje primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa kupaca i sprečavanja eventualnih zlouporaba informacija.

Registracijom na stranicama ove web trgovine potvrđujete da ste u cijelosti upoznati te prihvaćate ovdje navedene uvjete korištenja.

IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje .

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.